Mạng di động Reddi - Dịch vụ viễn thông mới cho tín đồ trải nghiệm

11h 31m | thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020

ng ti nhóm khách hàng trvà hin đi, Reddi mang đến nhng tri nghim dch vvin thông khác bit cho ngưi dùng thông qua nn tng ng dng di đng.

Shóa hoàn toàn tri nghim khách hàng

Đcao stdo tri nghim, Reddi shóa toàn bhành trình khách hàng đmang đến nhng tri nghim smi mđu tiên thông qua ng dng di đng Reddi: chn mua sim stheo ý thích, thanh toán và đt giao sim tn nơi, kích hot và xác thc thông tin thuê bao trc tuyến, thay đi thông tin thuê bao, đăng ký các gói cưc data 4G, gi yêu cu htrlên tng đài,... Tt ccác dch vnày đu có thddàng thc hin vi các thao tác đơn gin trên ng dng Reddi. Điu này giúp tiết kim thi gian, công sc so vi hình thc truyn thng, đng thi gia tăng cm xúc tích cc cho khách hàng trong quá trình tri nghim dch vvin thông.

 

Shóa tri nghim khách hàng trên ng dng Reddi

Tùy chn gói cưc cá nhân hóa theo nhu cu

Vi đnh hưng cá nhân hóa ngưi dùng, Reddi đưa ra các tùy chn gói cưc đa dng, linh hot theo thi gian và dung lưng, giúp đáp ng các nhu cu sdng riêng bit ca mi khách hàng.

Tính cá nhân hóa còn đưc khc ha rõ nét gói cưc tthiết kế, khách hàng có thtdo điu chnh theo nhu cu sdng cá nhân, hn chế đưc tình hung lãng phí data vì dư tha hoc thiếu ht trong khi sdng.

Các thao tác đđăng ký gói cưc có sn hoc tthiết kế gói cưc cũng ddàng thc hin trên ng dng Reddi mà không cn phi nhn tin hay ghi nhcác cú pháp cđnh như truyn thng.

 

Tthiết kế gói cưc theo nhu cu cá nhân

Hsinh thái sđa tin ích

Đmang đến cho khách hàng mt dch vvin thông tri nghim đúng nghĩa, Reddi không chcung cp cho khách hàng dch vvin thông đơn thun mà còn hưng ti xây dng hsinh thái svi nhiu tin ích đđáp ng các nhu cu gii trí, hc tp, kết ni, chia s,… cho khách hàng. Các tin ích nâng cao như ví đin t, các gii pháp cho dch vgiáo dc, bo him, sc khe,...Các tin ích hp dn ssm xut hin trên ng dng Reddi đkhách hàng tdo khám phá, tn hưng.

Ngoài ra, các tin ích nâng cao như ví đin t, các gii pháp giáo dc, bo him, sc khe,… cũng đã đưc lên kế hoch đđem đến cho khách hàng mt hsinh thái stoàn din, hu ích và thú v.

 

Tn hưng hsinh thái sđa tin ích

Càng dùng lâu càng nhiu ưu đãi

Vi mong mun gia tăng nhiu giá trcho khách hàng khi tri nghim dch vvin thông khác bit, Reddi xây dng các chương trình gn kết, tích đim đi quà, tri ân khách hàng vi nhiu phn quà giá tr, hp dn vi nhiu hình thc smang ti cho khách hàng nhng nim vui bt ng.

 

Chương trình gn kết vi nhiu ưu đãi hp dn cho thuê bao gn bó

Ti ng dng Reddi đtri nghim dch vvin thông khác bit ngay hôm nay:

iOS: https://apps.apple.com/vn/app/reddi/id1495002378

Android: https://bit.ly/319T7DA

Mi thông tin chi tiết hoc gii đáp thc mc khách hàng vui lòng liên hHotline 24/7 (min phí): 1800 556 883.